CPR-brandclassificatie bekabeling toepassen via NEN 8012

Met ingang van 1 juli 2017 moet elke installateur voor geïnstalleerde bekabeling aangeven aan welke CPR classificatie die bekabeling voldoet. Vanaf die datum worden de nieuwe regels, in Nederland beschreven in de norm NEN 8012, verplicht en mag een installateur alleen nog bekabeling gebruiken waarvoor een zogenoemd DoP-nummer is afgegeven. De nieuwe regels gelden voor alle gebouwbekabeling, zowel laagspannings-, zwakstroom- en databekabeling. Vanaf de ingangsdatum mogen, ook in een uit te breiden bestaande installatie, alleen nog kabels worden gebruikt voorzien van een certificering (DoP-nummer).